Изберете търсещ ×
  New searcher
Category
Categories
Categories
Production Year
Manufacturer

Следните условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъде възможна покупка с 0% ДДС.

I. При въвеждане на данните на фирмата трябва да въведете ДДС-номер на ЕС, който ще бъде проверен.

Номерът се проверява автоматично при запазване на данните.
Процесът на проверка на номера може да доведе до временно спиране на страницата.
Ако номерът не отговаря на VIES, ще се появи следното съобщение

"VAT number not found"

Можете да проверите номера си тук:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

II. Адресът за доставка трябва да е идентичен с адреса във фактурата за продажба.