Välj en sökare ×
  New searcher
Category
Categories
Categories
Production Year
Manufacturer

Följande villkor måste vara uppfyllda för att ett köp med 0 % moms ska vara möjligt.

I. När du anger dina företagsuppgifter måste du ange momsregistreringsnummer, vilket kommer att kontrolleras.

Numret kontrolleras automatiskt när uppgifterna sparas.
Kontrollen av numret kan leda till att sidan tillfälligt avbryts.
Om numret inte överensstämmer med moms VIES visas följande meddelande

"VAT number not found"

Du kan kontrollera ditt nummer här:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

II. Leveransadressen måste vara identisk med adressen på försäljningsfakturan.