Politika zasebnosti

Naslednja politika zasebnosti opisuje načela obdelave in varstva osebnih podatkov, ki jih uporablja podjetje SUPERIOR - Michał Banasik, lastnik spletnega mesta SUBARAK.pl s sedežem v Lodžu (94-305) na ulici. Krańcowa 11, DDV EU PL8392985264.

Upravljavec osebnih podatkov

1.1. Upravljavec osebnih podatkov oseb, ki sodelujejo s podjetjem SUPERIOR - Michał Banasik, strank, ki obiskujejo www strani, ki jih upravlja podjetje SUPERIOR - Michał Banasik s sedežem v Lodžu (94-305) na ul. Krańcowa 11, DDV EU PL839298526, v nadaljevanju upravitelj.

1.2 Upravljavec obdeluje osebne podatke v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 / IN.

Pravila za zbiranje osebnih podatkov

2.1 Viri podatkov

 1. Zagotavljanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar je potrebno za izvedbo poizvedb in naročil. Soglasje, izraženo za vsak namen obdelave, je mogoče kadar koli preklicati.
 2. Upravljavec lahko pridobi osebne podatke iz javnih virov, npr. iz KRS, CEIDG, in virov z omejenim dostopom, npr. iz KRD, BIG. V tem primeru je treba preveriti, ali obstaja pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.
 3. Pri brskanju po vsebini spletnih strani uporabniku ni treba razkriti osebnih podatkov. Uporaba storitev, ki jih zagotavlja upravitelj, lahko od uporabnika zahteva posredovanje osebnih podatkov. V tem primeru lahko opustitev posredovanja osebnih podatkov zmanjša možnosti ali v celoti omeji uporabo storitve.
 4. Če uporabnik uporablja storitve z uporabo mobilnih naprav, lahko upravitelj pridobi zlasti identifikacijske podatke mobilne naprave, operaterja internetnih storitev in naročnika. Tako zbrani podatki bodo obdelani anonimno in bodo uporabljeni le v statistične namene ali za zagotavljanje pravilne uporabe spletnega mesta s strani uporabnika.

2. 2 Obseg shranjenih osebnih podatkov

 1. Zbrani osebni podatki lahko vključujejo: ime, priimek, ime podjetja, funkcijo v organizaciji, naslov, kontaktne podatke, kot so - telefonska številka, elektronski naslov, telefonska številka, telefaks in naslovi za takojšnje sporočanje, kot so Skype, GaduGadu ali drugi, ki omogočajo stik z navedeno osebo na želeni način.
 2. V upravičenih primerih hranimo tudi številko osebnega dokumenta, če to zahtevajo določbe v zvezi z izdajo dokumentov o izvajanju pogodb.
 3. Skrbnik zbira informacije, povezane z brskanjem uporabnikov po vsebini spletnega mesta, kot so število in vir obiskov spletnega mesta, čas obiska, pregledana vsebina, število in vrsta odprtih podstrani, uporabljena napotila, naslov IP računalnika. Upravitelj teh informacij ne združuje z osebnimi podatki uporabnika in jih ne uporablja za identifikacijo uporabnika, razen če je to potrebno za pravilno zagotavljanje storitve.
 4. Upravitelj ne shranjuje občutljivih podatkov.

Obdelava podatkov

3.1. Namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki se obdelujejo z namenom:

 1. Izvajanje poizvedb in naročil, ki so poslana neposredno podjetju SUPERIOR - Michał Banasik, prek vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov ter uveljavljanje zahtevkov v zvezi z njimi na podlagi člena 3. 6 odst. 1(b) ZOREDNEGA PRAVNIKA.
 2. Neposredno trženje, povezano z dejavnostjo, ki se izvaja na podlagi čl. 6 odst. 1 lit. a RODO, vključno s (vendar ne omejeno na) pošiljanjem komercialnih informacij na navedeni e-poštni naslov, telefonskimi klici na navedeno številko, predstavitvijo promocijskih ponudb v okviru kampanj, vsemi upravljanimi prodajnimi kanali.
 3. Raziskava o zadovoljstvu s sodelovanjem z upraviteljem na podlagi čl. 6 odst. 1(f) RODO. Raziskava se lahko izvede elektronsko z uporabo anket, obrazcev ali poizvedb po elektronski pošti ali telefonu.

3. 2 Obseg uporabe informacij

 1. Upravitelj uporablja informacije iz točke 2.2. C samo za namene, povezane s tržnimi raziskavami in obiskom spletnih strani v statistične namene, zlasti za ocenjevanje zanimanja za vsebine, objavljene na spletnih straneh, in za izboljšanje vsebine spletnih strani.
 2. Upravitelj uporablja datoteke s piškotki ali podobne datoteke. Tovrstne datoteke skrbniku omogočajo zlasti boljšo prilagoditev spletnega mesta posameznim interesom in željam uporabnika. Več informacij je na voljo na spletnem mestu, namenjenem https://www.subarak.pl/content/3-polityka-cookies.

3. 3 Profiliranje

 1. Upravitelj ne uporablja profiliranja na podlagi osebnih podatkov.
 2. Upravljavec ne sprejema avtomatiziranih odločitev, ki izhajajo iz profiliranja na podlagi osebnih podatkov.

3.4. Obdobje obdelave osebnih podatkov

 1. Obdobje obdelave osebnih podatkov je odvisno od trenutka preklica danih soglasij.
 2. Obdelavo osebnih podatkov je mogoče podaljšati do izpolnitve zakonitih interesov upravljavca, vključno z izvajanjem pogodb ali zavarovanjem morebitnih zahtevkov. To ne pomeni, da se osebni podatki lahko obdelujejo za namene, ki niso navedeni.

Prejemniki podatkov

4.1. Upravitelj izjavlja, da zbranih osebnih podatkov ne prodaja in ne posreduje subjektom, ki niso povezani z izvajanjem pogodb.

4.2. Upravljavec lahko obdelavo podatkov zaupa lokalnemu distributerju za izvedbo povpraševanja ali naročila.

4.3 Zaupanje osebnih podatkov temelji na pogodbi o zaupanju, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.

4.4. Osebni podatki se lahko razkrijejo sodelujočim subjektom v zvezi z izvajanjem in uveljavljanjem pravic na podlagi pogodb, med drugim tudi subjektom, ki zagotavljajo storitve:

 • računovodstvo
 • izterjava dolgov
 • informacije
 • trženje
 • kurirske in poštne storitve
 • Pravna
 • administrativno zaledje

4.5. Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov zunaj Evropske unije, razen kadar to zahteva posebna zahteva stranke v zvezi z izvajanjem pogodbe.

4.6. Upravljavec si pridržuje pravico do razkritja informacij o uporabniku pristojnim organom ali tretjim osebam, ki predložijo zahtevo za take informacije, na podlagi ustrezne pravne podlage in v skladu z veljavno zakonodajo.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

5.1 Oseba, katere osebni podatki se obdelujejo, ima pravico do:

 • pravico do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov
 • pravico do ugovora obdelavi podatkov za namene trženja
 • pravico do dostopa do podatkov
 • pravico zahtevati popravek osebnih podatkov
 • pravico zahtevati izbris osebnih podatkov
 • pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • pravica do prenosa osebnih podatkov

5.2 Oseba, katere podatki se obdelujejo, ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki se ukvarja z varstvom osebnih podatkov, tj. pri predsedniku Urada za varstvo osebnih podatkov.

5.3 Kontakt v zvezi z varstvom osebnih podatkov v podjetju SUPERIOR - Michał Banasik:

 • po telefonu + 48 782 600 555
 • po elektronski pošti: info@subarak.pl
 • s pismom na naslov podjetja s pripisom "Osebni podatki"

Končne določbe

6.1. Ta pravilnik je na voljo na spletnem mestu na sedežu upravljavca in na spletni strani.

6.2. Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe politike zasebnosti. Za vsakega uporabnika, ki uporablja Administratorjeve storitve, velja veljavna različica Politike zasebnosti.